TÜRKİYE’DEN MİRAS HAKKINIZI BİLİN ve ARAYIN!.. Ölüm hak miras helaldir. (Atasözü) Gurbetçimiz Türk hukukuna ve Türkiye’ye uzak olduğundan Türkiye’deki miras hakkını bilemediği gibi hakkını arayamıyor.

MİRAS MALININ BÖLÜNMESİNE RIZA GÖSTERMEYEN MİRASÇI ve ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI Miras malları üzerinde miras şirketi mülkiyetle malik olan mirasçılardan biri malın bölünmesine rıza göstermezse, mutlaka ortaklığın giderilmesi davası açılarak mahkeme kararıyla miras malı bölüşülmelidir…

MİRASIN REDDİ İÇİN SÜREYİ HENÜZ GEÇİRMEDİNİZ Yasal 3 aylık mirasın reddi süresini geçirseniz bile şartları varsa zamanaşımına tabi olmadan mirasın hükmen reddi davasıyla murisin borçlarından kurtulabilirsiniz…

MİRASTAN MAL KAÇIRMA ve MİRAS SAKLI PAYININ KORUNMASI Kişi ölmeden mirasçılık sıfatı ve miras hakkı olmaz. Şayet muris mirasçıdan mal kaçırmak veya miras mahfuz (saklı) hissesini azaltmak için tasarrufta bulunursa ölümünden sonra bu tasarrufların iptali için dava açılabilir…

18 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 03.05.2012 tarih 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 3.maddesiyle 2644 sayılı Tapu Kanununa eklenen ‘’Ek madde-1’’ gereğince bundan böyle ölüm halinde mirasbırakanın adına kayıtlı taşınmazın iki yıl içerisinde mirasçıları tarafından tapuda intikali yapılıp kendi adlarına kayıt yaptırmamaları durumunda ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri yetkili […]

Almanya’da veya Türkiye’de miras malı bırakanların bu malların nasıl tasfiye edileceği veya mirasçılarına geçeceği hususu tarafımıza en çok sorulan sorulardan biri. Miras kalan malın (Tereke- Nachlass) taşınır (menkul) veya taşınmaz (gayrımenkul) mal olması, malların bulunduğu ülke ile miras bırakanın uyruğu bu malların mirasçılara intikalinde uygulanacak hukuku belirlerken önem taşımaktadır. Konuyu somutlaştırmak için bir vatandaşımızın sorusunu […]

Almanya’da çeşitli sebeplerle borç altına giren Türk vatandaşlarımız Almanya‘da veya Türkiye’de vefat ettiklerinde geri bıraktıkları mirasçılarına ödenemeyecek kadar ağır borçları da bırakıp gidebiliyorlar. Geriye kalan ve genellikle Almanya’da yaşayan mirasçılar hukuki haklarını bilemediklerinden murislerinin bu borçlarını ödemek zorunda kalıyorlar. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Zira borçlar o kadar ağır oluyor ki, geriye kalan mirasçı […]

Anne veya baba tarafından aile içerisinde çocuklardan birinin korunması veya anne/babanın ikna edilerek o evladına mal varlığını geçirmesi şeklinde diğerler evlatların mağdur etmesi olayı bize en çok sorulan sorulardan biri. Çünkü diğer evlatlar bunun kendilerinin miras hakkının ihlali olduğunu düşünerek baba/anne sağ iken hemen devir işlemini durdurmak veya iptal ettirmek istiyorlar.Ancak konu onların sandığı kadar kolay bir konu […]

Yine Türkiye’den mağdur edilmiş bir gurbetçimiz bize soruyor : Babamız yaklaşık 18 sene önce vefat etti ve annemizle beraber üç mirasçı kaldık. Miras olarakta İstanbul’da bir daire ve Malatya’daki köyümüzde yaklaşık 17 dönümlük arazi bıraktı. Ben Almanya’da olduğum için İstanbul’daki daireyi abim, köydeki arazileri de annem ya kiraya ya da yarıya vererek kullanıyor ve bu mallardan benim faydalanmama […]