HOLDİNG MAĞDURU GURBETÇİ PARASINI GERİ ALABİLİR

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin bozma kararı üzerine Konya Asliye Ticaret Mahkemelerinin Kombassan (Bera) Holding vekilinin zamanaşımı itirazını dinlemeyerek mağdur gurbetçinin parasının tahsiline karar verdiler. Kararlar, zamanaşımı sebebiyle parasını alamayan gurbetçiler için umut oldu.. Ayrıntılar kısa videomuzda..

Kombassanla ilgili çıkan yerel mahkeme kararı ve ayrıntıları ile ilgili söyleyeceklerimizi aşağıda linkini verdiğimiz videolarımızda izah ettik. Lütfen bu videoları bir daha dikkatlice dinleyin.

Videolarımızda da belirttiğimiz gibi;

1-Henüz yerel mahkeme kararı kesinleşmemiştir. Lâkin bu yerel mahkemelerin verdiği kararlar Yargıtay 11. HD’sinin bozma kararı üzerine verilmiştir. Yargıtay 2018 yılında verdiği kararlarda da gurbetçi lehine görüşünü halen değiştirmemiştir.

2- Bu nedenle kararların Yargıtay tarafından onanma ihtimali çok yüksektir. Lâkin şu gün itibariyle % 100 garanti değildir.

3- Yeni Yargıtay kararlarını bekleyebilirsiniz. Ancak çok kişi dava açacağından kararların kesinleşmesi ile sonradan açacağınız davayı kazansanız bile tahsilatta zorluk yaşayabilirsiniz.

4- Hisselerinizin borsada olup olmamasının bir önemi yok. Her ikisi halde de dava açabilir.

5- Davada faiz şayet önceden davalı temerrüde düşürülmemiş ise geriye dönük faiz istenemez. Bu durumda faiz ilk defa davalı taraftan talep edilen dava tarihinden itibaren işletilir.

6- Hisselerini haricen veya borsada satan/devreden dava açmamalı. Zira hak (hisse/alacak) 3.kişiye geçmiştir ve şirket tarafından aldatılan kişi o değildir.

7- Kombassan (Bera) Holding dışındaki şirketler için elimizde ümit olacak bir mahkeme kararı olmadığı gibi tahsilat kabiliyetleri olmadığını da belirtmek isteriz. Dolayısıyla bu şirketler için dava açılmasını ve masraf edilmesini önermiyoruz. Yine de takdir mağdurlarındır.

Bu bilgilerle dava açmaya karar verirseniz; kendiniz dava açıp takip edebileceğiniz gibi güvendiğiniz bir avukata da davanızı açtırıp takip edebilirsiniz. Bu bir reklâm değil, gurbetçinin bilgilendirilmesi olduğundan mutlaka bizimle çalışmak zorunda değilsiniz. Yeterki hakkınızı arayıp mağduriyetinizi gidermeye çalışın!..

Bizimle çalışmak isterseniz sizden talebimiz;

1- Konsolosluktan veya Türkiye’de Noterden genel avukatlık vekaletnamesi aslı

2- Varsa elinizde yatırdığınız paralara ilişkin makbuz, ortaklık durum belgesi ve hisse senetleri v.b. gibi evrakların fotokopileri ve alacak miktarının tam rakamı.

3- Dava Türkiye’de açılacağından yargılama giderlerini HMK gereğince dava değeri üzerinden davacı olarak sizin ödemeniz gerekir. (Dosya masrafı) Arzu eden davayı açarken kendisi bizzat bu masrafları mahkemeye yatırabilir. Bu masraflar bizim değil devletin aldığı (Peşin ve nispi harç, yargılama masrafları, keşif, bilirkişi ücretlerinden oluşur) miktardır. Davanın kazanılması halinde kazanma oranına göre karşı taraftan tahsil edilir.

4- Alacak miktarı yüksek ise doğal olarak yargılama giderleri de yüksek olacaktır. Arzu eden ilk etapta alacağın tamamı için değil belirli bir kısmı için dava açabilir. Dava sürecinde alacak miktarı netleştiğinde (ki bu ara Yargıtay kararları da çıkabilir) dava ıslah edilerek gerekli bakiye masraf ve harçları yatırılarak alacak miktarı arttırılabilir.

5- Dava kazanılıp icra kanalıyla tahsilat yapıldığında mahkemenin takdir edeceği asgari vekalet ücretlerine ek olarak tahsil edilen para miktarının anlaşılacak miktarın %‘lik kısmı avukatlık ücreti. Davanın kaybedilmesi, tahsilatın olmaması halinde sizden hiçbir avukatlık ücreti alınmayacaktır. Ancak dava devam ederken veya neticesinde bizi azletmeniz, dosyayı başka bir avukata vermeniz, borçlu/davalı şirketle bizim dışımızda haricen anlaşmanız hallerinde kararlaştırılan bu vekalet ücreti sizden talep edilir. Bu hususlar yapılacak Avukatlık Ücret Sözleşmesiyle karşılıklı olarak teminat altına alır.

6- Yurtdışındaki hukuk sigortalarıyla (Rechtsschutz) çalışmamaktayız.

Dava açmaya bizimle birlikte karar vermeniz ve istediğimiz belgeleri göndermeniz halinde; Avrupa’nın neresinde olursanız olun bize gelmenize gerek kalmadan davanızı açıp takibini yapabiliriz. Bizimle irtibata geçmeniz yeterli.

Av. Şerif YILMAZ

YEREL MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ!… Mahkeme kararı

26.04.2019 tarihli videomuz;

 

 

01.02.2019 tarihli videomuz;

İkinci Videomuz;

Birinci videomuz;