Türk Aile Hukuku

 • Nişanın bozulması, nişan hediyelerinin iadesi
 • Evlilik birliği içinde tapuda aile konutu şerhi verilmesi
 • Boşanma
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
 • Yabancı mahkeme boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi davaları
 • Boşanmada nafaka, maddi ve manevi tazminat davaları
 • Velayet davaları
 • Boşanmada mal rejimleri davaları
 • İddet müddetinin kaldırılması davaları
 • Nüfus kayıtlarında ad, soyad, ana adı, baba adı ve yaş düzeltilmesi davaları
 • Evlat edinme işlem ve davaları
 • Babalık ve Babalığın Reddi davaları

TÜRK EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • Yurtdışı borçlanma işlemleri ve davaları
 • Doğum, askerlik borçlanmaları
 • Mavi/Pembe Kart sahiplerinin emeklilik hakları
 • Çalışanların ve ev hanımlarının emeklilik hakları
 • İlk sigorta girişinin tespiti davaları
 • Emekli maaşı tahsis işlem ve davaları
 • Ölen kişinin hak sahiplerinin emeklilik işlemleri (Dul ve yetim aylığı)
 • Sosyal Güvenlik Destek Primi davaları
 • Hizmet tespiti davaları
 • Kayıp sigortalılık sürelerinin tespiti
 • İş kazası, meslek hastalıkları ile ilgili davalar
 • Ve sosyal güvenlikle ilgili her türlü dava ve işlemler

TÜRK MİRAS HUKUKU

 • Mirasçılık(Veraset) Belgesi çıkartılması
 • Tereke tespiti ve buna ilişkin davalar
 • Vasiyetname ve miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması ve vasiyetnamlerle ilgili uyuşmazlıklar
 • İzaleyi Şuyu (Mirasta ortaklığın giderilmesi) davaları
 • Miras hakkının kullandırılmamasından kaynaklanan alacak davaları
 • Tenkis davaları
 • Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davaları

TÜRK GAYRİMENKUL HUKUKU (EŞYA VE KADASTRO HUKUKU)

 • Türkiye’den gayrimenkul mal alım-satımı ve tapu işlemlerinin takibi
 • İmar mevzuatına ilişkin davalar
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kira yönetimi
 • Kadastro davaları
 • Orman kadastro davaları (2B uygulamaları)
 • Tapu kayıtlarının araştırılması ve tedariki işlemleri

DİĞERLERİ

 • Türk Vatandaşlık Hukuku
 • Türk Askerlik Hukuku
 • Türk Yabancılar Hukuku
 • Türk Ticaret Hukuku
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Türk Şirketler Hukuku
 • Türkiye’de şirket kuruluşları
 • Türk Hukukuna göre joint-ventures
 • Birleşme ve Devralmalar

Unsere Schwerpunkte liegen insbesonders im Bereich:

 • Türkisches Renten- und Arbeitsrecht
 • Türkisches Zivilrecht
 • Internationales Privatrecht
 • Türkisches Familienrecht (darunter auch Scheidungsverfahren in der Türkei oder auch Anerkennung von deutschen Scheidungsurteilen)
 • Türkisches Erbrecht
 • Türkisches Grundstücksrecht und diverse rechtlichen Ermittlungen in der Türkei wie Registerauszügen, Grundbuchauszügen usw.
 • Türkisches Handelsrecht
 • Internationales Handelsrecht
 • Türkisches Gesellschaftsrecht
 • Unternehmensgründungen in der Türkei
 • Joint-ventures nach dem türkischen Recht
 • Mergers & Acquisitions