EMEKLİLİK ŞARTLARININ TESPİTİ ve GENEL CEVAPLAR DIŞINDA;

DANIŞMA HİZMETİMİZ RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 2017 yılı için belirlediği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GEREĞİNCE ÜCRETE TABİDİR.

Sözlü ve/veya telefonla ilk bir saate kadar danışma : 80,00 Euro
Devam eden her saat için : 40,00 Euro
Yazılı danışma danışma (ilk bir saate kadar) : 163,00 Euro
Devam eden her saat için : 78,00 Euro
Her türlü dilekçe hazırlanması : 120,00 Euro
Diğer dilekçe ve belgelerin hazırlanması : Anlaşmaya göre

Dosya incelenmesi, dava takibi gibi diğer işler
Konunun anlaşmalı, çekişmeli, dava değeri v.b. göre : Anlaşmaya göre

Bu ücretler her yıl Ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının belirlediği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ile arttırılır.