YABANCI MAHKEMEDE BOŞANAN KADININ YENİDEN EVLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BEKLEME (İDDET) SÜRESİ

Osnabrück’den hanım bir vatandaşımız bize soruyor… “ Şerif bey, Almanya’da 2011 yılında eşimden boşandım ve bu kararın tanınması için Türkiye’de bir avukata vekaletname verdim. Davamız şimdi mahkemenin kabul kararıyla bitti. Ancak ben tekrar evlenmek istiyorum. Avukatım bana hemen evlenemeyeceğimi çünkü bekleme sürem olduğunu, bu bekleme süresini ancak hakim kararıyla kaldırabileceğimizi ve benim Türkiye’ye gidip hamile olmadığıma dair doktor raporu almam gerektiğini söylüyor. Gerçekten bu gerekiyor mu? Oysa ben eşimden boşanalı iki yıl oldu. Bana saçma geldi.“

Cevap: Hanımefendi, maalesef meslektaşım size yanlış bilgi vermiş. Boşanan kadınlar Türk Medeni Kanununun 132. Maddesi gereğince boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün (10 ay) geçmedikçe evlenemezler. Ancak aynı maddeye göre bu sürede kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkemeye başvurarak bu süre hakim kararıyla kaldırılabiliyor.

Yabancı mahkemelerden verilen boşanma kararlarının ise, yabancı mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren mi yoksa tanıma davasının kesinleşme tarihinden itibaren mi bu 300 günlük sürenin başlayacağı tartışma konusuydu. Zira daha önce yürürlükte olan 2675 sayılı kanunda yabancı mahkeme kararlarının Türk hukuku açısından ne zamandan itibaren hüküm ifade edeceği konusunda açık bir hüküm yoktu.

Yurtdışında eşlerin yabancı mahkemelerde boşanmalarından 5-10 yıl sonra Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmaları halinde bazı Yargıtay kararlarına göre boşanmanın tanıma tenfiz davasının kesinleşmesinden itibaren geçerli olduğunun kabulü vatandaşların birçok sorun yaşamasına sebebiyet veriyordu. Ancak 27.11.2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, 2675 sayılı kanunu yürürlükten kaldırmış ve 59. Maddesinde “ Yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder” hükmü ile bu tartışmalara son vermiştir.

Hatta bekleme süreleri konusundaki bu tereddütler 2006 yılında yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 58.maddesinde de açıkça yabancı mahkeme boşanma kararlarının kesinleşme tarihinin esas alınmasını hükme bağlamıştır.

Yani kısacası siz 2011 yılında boşamışsanız ve bu tarihte Alman mahkemesi kararı kesinleşmişse, bu kesinleşme tarihinden itibaren 300 günlük bekleme süresi hesaplanacaktır. Siz bu süreyi çoktan doldurduğunuzdan tanıma davanızın neticesinin nüfus kaydına işlenmesi halinde hemen evlenme işlemlerine başlayabilirsiniz. Tekrar Türkiye’ye gidip mahkemeden bekleme (iddet) süresini kaldırmanız gerekmiyor.

NOT: DANIŞMA HİZMETİMİZ RANDEVUYLA ÖNÖDEMELİ ÜCRETE TABİDİR.

Konu ile ilgili olarak aşağıda linkini verdiğimiz videomuzdan da faydalanabilirsiniz.

Av. Şerif Yılmaz

 

YABANCI MAHKEMEDE BOŞANAN KADININ BEKLEME (İDDET) SÜRESİ

Cookie Consent mit Real Cookie Banner