ALMANYALI GURBETÇİNİN YURTDIŞI BORÇLANMA VE TÜRKİYE’DEN EMEKLİ AYLIĞI BAĞLAMA İŞLEMLERİ

1- YURT DIŞI BORÇLANMA NEDİR? İŞLEMLER NASIL YAPILMALI?

Normalde insanlar çalışarak ve zorunlu veya isteğe bağlı sigortalara prim ödeyerek şartları tamamladıklarında yaşlandıklarında veya malül olduklarında emekli maaşına hak kazanırlar. Ancak devlet bazı dönemlerde vatandaşımızın zorunluluk nedeniyle çalışamadığı süreleri bu prim günlerine eklenmek üzere borçlanma ve bedelini yatırma imkânı sunmaktadır. Örneğin bir erkek sigortalı mecburi olarak askerlik görevini yapacağından veya bir bayan doğal olarak doğum yaptığında çalışamayıp annelik izni alacağından bu dönemleri borçlanma hakkı verilmiştir.

Biz bu borçlanmaya halkın anlayacağı şekilde “Sigortalılık süresi satın alma” diyebiliriz. Lâkin unutmamak gerekir ki, çalışarak ve prim ödeyerek emeklilik hakkı alma esas, borçlanarak prim günü satın almak istisnadır.

İşte bu istisnai borçlanma haklarından biri de Almanya’ya çalışmaya gelen Türk vatandaşlarının ve mavi kartlıların Türk vatandaşlığında o dönem içerisinde Türkiye’de çalışma imkanı olmadığından kendilerine ve hanım eşlerine yurtdışındaki çalışma, bir yıla kadar olan işsizlik ve ev hanımlığı dönemlerini borçlanarak Türkiye’de hiç sigortalılığı olmadığı halde bu sigortalılığı satın alma ve şartları tamamladığında da aynı Türkiye’de çalışmış gibi emekli aylığı alma hakkıdır.

Almanya’da yaşıyorum ve Türkiye’den emekli olmak istiyorum. İlk olarak ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım?

Türkiye’de sosyal güvenlik mevzuatı ve dolayısıyla sistemi çok sık değiştiğinden karmaşık bir hal almıştır. Bu değişiklerin takibini ancak bu konuda uzman olanlar yapabilmektedir. Hal böyle olunca vatandaşın başvurularda profesyonel hukuki yardım almadan doğru ve hak kaybı yaşamadan borçlanma yapma imkânı da olamıyor. Bu nedenle Türkiye’den yurt dışı borçlanma, askerlik ve doğum borçlanması yaparak emekli olmak isteyen vatandaşımız ile mavi kartlı insanımız SGK’nın 06.11.2018 tarihli 2018/38 sayılı Genelge ve 1 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişikliğini de nazara alarak öncelikle hangi sigortalılık statüsünde, hangi şartlarda en az borçlanma ile en optimal emeklilik hakkı elde edebilir bunun için konunun uzmanı olarak bizimle iletişim kurup bilgilenmelidir.  1 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişikliğinden dolayı daha önce Türkiye’de hangi statüde (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) sigorta girişi olursa olsun bu tarihten sonra yurtdışı borçlanma talebinde bulunulması halinde süreler Bağkur (4/b) kapsamında borçlandırılmaktadır. Bu konuda danışma hizmetimiz ÜCRETE TABİDİR.

Bu vatandaşlarımız bizimle irtibat kurup danışma hizmeti almadan önce şu bilgileri hazırlayıp bize bildirmeleri danışma hizmetini daha çabuk ve etkin kılacaktır;

 1. Ad, soyad ve gün, ay ve yıl olarak tam doğum tarihi,
 2. Türkiye’de çalışması olup olmadığı, varsa en son hangi sigortalılık statüsünde olduğu (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı)
 3. Varsa Türkiye’deki ilk sigorta girişi ve sigortalılık statülerinde geçen hizmetlerin toplam gün sayısı,
 4. Varsa erkek vatandaşlarımızın uzun süreli Türkiye’de askerlik hizmeti ve ne zaman olduğu (Dövizli askerlik değil)
 5. Almanya’ya gelinen ve ilk ikamet etmeye başlanılan tarih, (Bayanlar için çok önemli)
 6. Türkiye’de eski tarihli sigorta başlangıcı yoksa yurt dışında ilk sigortaya tabi olunan tarih ve niteliği (DRV’dan -eski LVA- alınacak Alman hizmet cetvellerinden –Versicherungsverlauf- anlaşılır) (Almanya ilk sigorta girişi Türkiye için de ilk sigorta girişi olduğundan bu cetvel çok önemlidir)
 7. Mavi Kartlılar için Türk vatandaşlığından tam çıkış tarihi (Konsolosluklardan veya Türkiye’de Nüfus Müdürlüklerinden alınacak ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ ile tespit edilebilir. Veya Türk vatandaşlığından ÇIKMA belgesi varsa bu belgenin alındığı tarih)
 8. Mavi Kartlı bayan gurbetçilerimizin Alman vatandaşlığına geçtikten sonra çocuk doğumları olup olmadığı varsa çocukların doğum tarihleri.

Bu bilgilerle bize müracaat edildiğinde kişiye özel eski/yeni mevzuata göre Türkiye’den emeklilik şartları, borçlanma yapabileceği süreler, ödemesi gerekli borçlanma miktarı v.s. konusunda vatandaşlarımız tarafımızca ÜCRETE TABİ OLARAK bilgilendirilir.

Emeklilik şartlarımız tespit edilip karar verince ne yapmalıyız? Size hangi belgeler gerekli?    

Emeklilik şartları tarafımızdan tespit edilip bilgilendirilen gurbetçimiz karar verdikten sonra Almanya‘nın neresinde olursa olsun durumuna uygun aşağıdaki belgeleri bize gönderdiğinde hemen borçlanma işlemine geçilir ve o müvekkilimize bilgi verilir.

A) Erkek vatandaşlarımız için gerekli belgeler;

 1. Yurt dışı çalışmalarını gösterir Deutsche Rentenversicherung (DRV) veya Knappschaft-Bahn-See (özellikle madende çalışanlar için) kurumundan alınacak güncel ‘Versicherungsverlauf’. (DRV tarafından „Renteninformation“ olarak gönderilen belgeler geçersizdir). Bu belgenin 1 Ağustos 2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma başvuruları içinTürkçe’ye tercümesi ettirilmesi gerekmezken, bu tarihten itibaren başvuru yapanlardan belgenin Türkçeye’ye tercümesi ve tercümenin Türk konsolosluğundan tasdiki talep ediliyor.
 2. kendi nam ve hesabına serbest çalışanlar (Selbstständigkeit) Finanzamt, Gewerbeamt, Berufsgenossenschaft gibi yetkili merciilerden vergiye tabi olarak çalıştıklarına dair belgelerle kendilerine en yakın Konsolosluk Çalışma Ataşeliğinde elektronik ortamda düzenlettirecekleri “Çalışma Belgesinin“ ASLINI, (Bu belgelerin sadece Türkçeye tercüme ettirilmesi yeterli değildir)
 3. Şayet Türk vatandaşlığı yanında Alman vatandaşlığı olan çifte vatandaş veya sadece mavi kartlı vatandaşımız borçlanma başvurusu yapıyor, işsizlik dönemlerini de borçlanmayı talep ediyorsa borçlanacağı döneme ait Türkiye’de emniyet müdürlüklerinden, Almanya’da ise Türk konsolosluğundan temin edecekleri emniyet yurda giriş çıkış kayıtlarını,
 4. Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart Fotokopisi
 5. Pasaport Fotokopileri
 6. Emeklilik işlemleri için vekaletname (Konsolosluktan)

B) Bayan vatandaşlarımız için gerekli belgeler;

 1. Yurt dışı çalışmalarını gösterir Deutsche Rentenversicherung(DRV) veya Knappschaft-Bahn-See kurumundan alınacak güncel ‘Versicherungsverlauf’. DRV tarafından „Renteninformation“ olarak gönderilen belgeler geçersizdir. Bu belgenin 1 Ağustos 2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma başvuruları içinTürkçe’ye tercümesi ettirilmesi gerekmezken, bu tarihten itibaren başvuru yapanlardan belgenin Türkçeye’ye tercümesi ve tercümenin Türk konsolosluğundan tasdiki talep ediliyor.
 2. Çocuk yetiştirme süreleri  (Kindererziehungszeiten)  Türkiye için de sigorta girişi olacağından bu doğumlar hizmet cetveline işlenmemiş ise mutlaka işletilmeli. Bu cetveldeki meslek eğitimi (Berufsausbildung) dönemlerinde prim yatırıldığından bu süreler de çalışma/borçlanma kapsamında ve ilk sigorta girişi sayılırken okul stajları veya yüksek okul dönemlerinde (Schulausbildung, Hochschulbildung) prim yatırılmadığından çalışma/borçlanma kapsamında ve ilk sigorta girişi olarak dikkate alınmaz.
 3. Yurt dışındaki ev hanımlığı dönemlerini borçlanabilmek için Almanya’ya geldikten ve 18 yaşını doldurduktan sonraki tüm ikametleri gösterir ikametgâh belgeleri (Erweiterte Meldebescheinigung veya ausführliche Meldebescheinigung). Farklı farklı yerlerde (Gemeinde, Stadt) ikamet edilmişse tüm ikamet edilen Meldeamt‘lardan alınmalıdır. Bu ikametgah belgeleri Türkçeye’ye tercüme ve Türk konsolosluğundan tasdik ettirilmelidir.
 4. Şayet Türk vatandaşlığı yanında Alman vatandaşlığı olan çifte vatandaş veya sadece mavi kartlı bayan vatandaşımız borçlanma başvurusu yapıyor, işsizlik ve ev kadınlığı dönemlerini de borçlanmayı talep ediyorsa borçlanacağı döneme ait Türkiye’de emniyet müdürlüklerinden, Almanya’da ise Türk konsolosluğundan temin edecekleri emniyet yurda giriş çıkış kayıtlarını,
 5. Eski-Yeni Pasaport Fotokopileri
 6. Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart Fotokopisi
 7. Emeklilik işlemleri için Vekaletname (Konsolosluktan)

“Yurtdışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesinde” borçlanılacak sürelerin çeşidi, kaç günlük talep edildiğini, günlük borçlanma miktarını, borçlanma tahakkuk cetvelinin hangi adrese tebliğ edileceğini mutlaka doğru ve tereddütte yer vermeyecek bir şekilde tam olarak doldurulmalı ve mutlaka ıslak imzalı ve orijinal olmalı. Büromuza işlemini verenlerin bu işlemleri tarafımızca yapılıp işlem sonuçlanıncaya kadar takip edilmektedir.

Başvuru talep dilekçesinin yanlış doldurulması ve/veya borçlanmaya esas yukarıdaki belgelerin eksik veya sadece fotokopisinin eklenmesi halinde başvuru yeni bir süre verilmeden doğrudan reddedilir. Yeniden yeni bedelle borçlanma talep dilekçesi verilmesi gerekir.

Şayet başvuran kadın vatandaşımız ise ve 01.11.1991 tarihinden önceki Almanya ev kadınlığı dönemlerini kapsayacak şekilde borçlanma talebi varsa 01.11.1991 tarihinden önce emniyet yurda giriş çıkış kayıtları olmadığından ve temin edilemediğinden yine internetten veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşelikleriyle Türkiye’de SGK müdürlüklerinden temin edeceği “3201 Sayılı Kanun’a Göre Borçlanma Talebinde Bulunanların Sürelerine Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi”ni doldurup talep dilekçesine eklemelidir.

Başvuru işlemini vatandaşımız kendisi Almanya’dan “Taahütlü- Einschreiben” veya “İadeli Taahhütlü- Einschreiben mit Rückschein” olarak posta aracılığı ile yapabilir. Bu şekilde posta ile başvuru yapıldığından evraklar ilgili ve yetkili SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine hangi tarihte teslim edilirse edilsin başvuru tarihi vatandaşımızın Alman postasına verdiği tarih başvuru tarihi sayılır ve ona göre borçlandırma işlemi yapılır. “Adi posta” ile başvuru yapılırsa bu durumda evrakların SGK’ya teslim edildiği tarih başvuru tarihi kabul edilir. Bunun için Türkiye’ye gitmesine gerekmiyor.

Almanya’da yaşayan başvuru sahibi vatandaşımız Türk konsolosluğu Çalışma Ataşeliğinde işlem yaptırdıysa ve posta ile başvurusunu yapacaksa aynı yolu izlemelidir. Zira ataşelik sadece başvuru formunu doldurur evrakları tamamlar ve vatandaşımıza verir. Postalama, başvuru ve başvuruyu takip işlemlerini yapmaz.

Başvuru sahibi vatandaşımız başvurusunu bir vekil aracılığıyla yapıyorsa vekile vereceği vekaletnamede mutlaka “Yurtdışı borçlanma ve emeklilik işlemlerini yapmaya” şeklinde açık ve özel yetki vermesi gerekiyor. Vekilin bu yetki olmadan yaptığı başvurular kurum tarafından reddedilir.

2- EMEKLİ MAAŞI NASIL BAĞLANIR? BUNUN İÇİN TÜRKİYE’YE GİTMEK GEREKİR Mİ?

Türkiye çalışmaları olanlarla Türkiye’de hiç çalışması olmayıp yurt dışı borçlanma işlemi biten ve borçlanma bedelini yatıranlar kanuni şartları tamamlamaları halinde emekli aylığı bağlanması için SGK’ya “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile “3201 Sayılı Kanun’a Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini” tam ve eksiksiz doldurarak müracaat etmek zorundadırlar. Bu başvuru yapılmaz ise otomatik olarak emekli aylığı bağlanmayacağı gibi geriye dönük de emekli maaşı istenemez.

Büromuz tarafından tespit edilen asgari prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartlarını dolduran vatandaşlarımız emekli aylığı bağlama (tahsisat) talebi için bize aşağıdaki belgeleri ulaştırmaları gerekmektedir;

 1. DRV’den veya tabi olunan Knappschaft-Bahn-See sigorta kurumundan alınacak güncel Versicherungsverlauf. Bu belgenin Türkçe’ye tercümesi ettirilmesi gerekmiyor.  Bu belgenin başvuru tarihinden geriye doğru 3 ay içerisinde alınmış olması gerekir.
 2. Şayet vatandaşımız “3201 Sayılı Kanun’a Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini” vermiyorsa yaşadığı beldenin bağlı olduğu Jobcenter veya Rathaus’lardan ikamete dayalı sosyal yardım (Hartz IV, Sozialleistung, ALG II) almadığına dair belge. Bu belgenin Türkçeye tercüme ettirilmesi ve konsolosluktan tercümenin tasdiki gerekir. „Beyan ve Taahhüt Belgesi“ veriliyorsa ayrıca yardım alınmadığına dair belge ibrazı gerekmiyor.
 3. Çoğu SGK’lar talep etmemekle birlikte talep halinde Almanya’da serbest çalışma (Selbstständigkeit) nedeniyle vergi mükellefi olunmadığına (Steuerpflicht) dair bağlı olunan vergi dairesinden (Finanzamt) belge. Bu belgeyi ilk etapta istemiyoruz. Ancak SGK bizden talep ederse temin edilmesi ve Türkçeye tercümesi gerekiyor.
 4. Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart Fotokopisi.

BU İŞLEMLER İÇİN BÜRONUZ NASIL ÜCRETLENDİRME YAPIYOR?

Yukarıda da açıkladığımız gibi yurt dışı borçlanma (sigortalılık satın alma) ve emekli aylığı bağlama işlemleri ayrı ayrı prosedürlere tabi. Ayrıca vatandaşlarımız bu yurtdışı borçlanma işlemini yaptığında şartları oluşmamış ise (Mesela yaşı dolmamış, yaşı dolsa bile yurt dışında çalışma ve ikamete dayalı sosyal yardım alma halinde) emekli aylığının bağlanması mümkün olmayacak ve gerekmeyecektir.

Bu nedenle vatandaşlarımızın Almanya’daki ekonomik sıkıntılarını da göz önüne alarak büromuzca her iki işlem için ayrı ayrı fatura (Rechnung) karşılığı ücretlendirme yapılarak adil bir sistem uygulanmaktadır. Böylelikle yurt dışı,  askerlik/doğum borçlanmaları ile emekli aylığını bağlatma işleminden  sadece birini büromuzla yapanlar tek ücret ödemektedir.

Kısacası Türkiye’den yurt dışı borçlanma yolu ile emeklilik konusunda danışma hizmetimiz RANDEVU SİSTEMİYLE ÜCRETE TABİ olup büromuzca adınıza işlem yapıldığında ise yurt dışı borçlanma işlemi için ayrı, emekli aylığı tahsisat işlemleri için ayrı ücret alınmaktadır.

Almanya’nın neresinde olursanız olun bizlerle hafta içi mesai saatleri içerisinde +49 1522 4444405 nolu cep numarasından veya web sayfamızdaki diğer iletişim yollarından irtibat kurabilirsiniz.

Av. Şerif Yılmaz

 

KONU İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ VİDEOLARIMIZDAN DA FAYDALANABİLİRSİNİZ

ALMANYA’DAKİLERİN YURTDIŞI BORÇLANMA VE TÜRKİYE’DEN EMEKLİ AYLIĞI BAĞLAMA İŞLEMLERİ

YENİ KANUNA GÖRE YURTDIŞI BORÇLANMA BAŞVURUSU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Cookie Consent mit Real Cookie Banner