Av. Şerif YILMAZ

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKİYE’DE NİKAH İŞLEMİ YAPMALARI  

İnternet sitemizi ziyaret eden bir vatandaşımız mail olarak bize şöyle bir soru yöneltmiş: “Biz ailece Alman vatandaşıyız. Kızım nişanlı, nişanlısı da Alman. Seneye hayırlısıyla Türkiye´de düğün ve nikah yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü ve nasıl olur?”

Almanya’da yaşayan bu insanımızın kızı ve nişanlısı Alman vatandaşı oldukları için nikah işlemi açısından iki yabancı ülke vatandaşının Türkiye´de evlenmesi olarak görülür.

Aynı ülkenin vatandaşı oldukları için ve Türkiye de buna izin verdiği için bu genç çift Almanya´nın Türkiye´deki başkonsolosluklarında evlenebilir.

Bunun dışında Türkiye´deki nüfus müdürlüklerinde, belediyelerin evlendirme memurluklarında da evlenebilirler. Fakat taraflardan en az biri yabancı ülke vatandaşı olduğundan Türkiye nikah işlemi yapmaya yetkili muhtarlık ile il ve ilçe müftülüklerinde evlenme işlemi yapamazlar.

Şayet soruyu soran vatandaşımızın kızı ve evleneceği kişi Türkiye’de nikah işlemi yapmak istiyorlarsa tavsiyemiz Türkiye’ye gitmeden önce bazı belgeleri Almanya´da tedarik edip bu şekilde gitmeleri. Ayrıca bazı belgeler evlendirme memurluğunda hazırlanır.

Aslında yabancıların evlenme işlemleri Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki hükümleri ile hemen hemen aynıdır.

Aynı Türk vatandaşlarından da istenen ve Almanya´dan alınacak en önemli belge Alman Nüfus Müdürlüğünden (Standesamt) alacakları evlenme ehliyet belgesidir (Ehefähikeitszeugnis) ki, bu belge kişinin evlenmesinin önünde engel olmadığını gösteren önemli bir belgedir. Bu belge olmadan nikah işlemi yapılmaz. Yabancı ülke vatandaşları için ayrıca pasaport (Reisepass) veya kimlik belgesinin (Ausweis) aslı veya onaylı sureti ile bunların noterce onaylanmış Türkçeye tercümesi de ibraz edilmeli.

Alman Nüfus Müdürlüğünden (Standesamt) istenen bu evlenme ehliyet belgesinin istenme sebebi 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usulü Hakkındaki Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince evlenme ehliyeti ve şartlarının taraflardan her birinin evlenme anındaki millî hukukuna tâbi olmasıdır. Her iki taraf Alman vatandaşı olduğundan milli hukuklarına yani Alman hukukuna göre evlenme ehliyet belgesi almaları gerekiyor.

Bunların dışında istenen belgeler Türk vatandaşlarıyla aynıdır. Bunlar; evlendirme memuru tarafından hazırlanan evlenme beyannamesi, resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşundan alınmış sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu, yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya vasinin rızasına bağlı ise bunların rızalarını gösterir belge ve vesikalık fotoğraf.

Şayet nişanlanacak Alman vatandaşı kızımız aynı zamanda mavi kart hakkı sahibi ise her ne kadar Türk vatandaşı olmasa da Türk Nüfus Müdürlüğünden de evlenme ehliyet belgesini ve “Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneğini” ibraz etmesi gerekir.

2014 yılına kadar yabancı vatandaşlardan ikametlerine ilişkin belge de isteniyordu. Ancak 2014 yılındaki mevzuat değişikliğiyle bu zorunluluk kaldırıldı. Taraflar evlenme beyannamesinde hangi adresi beyan etmişlerse bu geçerli kabul ediliyor.

Evlenme merasimi ve evlenmenin şekli Türk hukukuna göre belirlenir. (5718 sayılı K. md.13/2)

5718 sayılı Kanun’un 13/3 maddesine göre evliliğin genel hükümleri, tarafların müşterek millî hukukuna tâbi olması sebebiyle soruya konu her ikisi de Alman vatandaşı olan nişanlı gençler Alman Konsolosluğunda evlenmeyeceklerse, evlendirme memuruyla nikah merasiminden önce, Alman hukukuna göre soyadı konusunu konuşmalıdırlar.

Türk evlendirme memuru bunu bilemeyeceği için nişanlıların seçimlerini ön görüşmede bildirmeleri ve belgeleri buna göre hazırlatmalarında büyük yarar vardır. Aksi takdirde nikah merasiminde değişiklikler nedeniyle gereksiz gecikmeler, manasız tartışmalar çıkabilir.

Bütün belgeler tamamlanmış ise evlendirme memuru aynı Türk vatandaşlarında olduğu gibi nikah işlemini iki şahit huzurunda gerçekleştirir ve kendilerine çok dilli bir “Uluslararası Evlilik (Aile) Cüzdanı” verir.

Nikah işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı gençlerimiz evlendirme memurundan alacakları bu uluslararası evlilik cüzdanını veya Nüfus Müdürlüğünden alacakları yine çok dilli uluslararası evlenme belgesini (Formul B) Almanya`da ikamet ettikleri yerin Nüfus Müdürlüğüne (Standesamt) ibraz ederek evliliklerini Almanya´da tescil ettirmeleri gerekir.

Bu açıklamalardan sonra bizim vatandaşımızın sorusuna “Evet, bu şartlarla Alman vatandaşı nişanlılar Türkiye’de evlenebilirler, siz de seneye düğünlerini yapabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun!” demek düşüyor.

NOT: Türk hukuku ile ilgili her konuda danışma hizmetimiz ön ödemeli ücrete tabidir

 

KONU İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ VİDEOMUZDAN DA FAYDALANABİLİRSİNİZ

Cookie Consent mit Real Cookie Banner