AVUSTURYALI GURBETÇİNİN YURTDIŞI BORÇLANMA VE TÜRKİYE’DEN EMEKLİ AYLIĞI BAĞLAMA İŞLEMLERİ

1- YURT DIŞI BORÇLANMA NEDİR? İŞLEMLER NASIL YAPILMALI?

Normalde insanlar çalışarak ve zorunlu veya isteğe bağlı sigortalara prim ödeyerek şartları tamamladıklarında yaşlandıklarında veya malül olduklarında emekli maaşına hak kazanırlar. Ancak devlet bazı dönemlerde vatandaşımızın zorunluluk nedeniyle çalışamadığı süreleri bu prim günlerine eklenmek üzere borçlanma ve bedelini yatırma imkanı sunmaktadır. Örneğin bir erkek sigortalı mecburi olarak askerlik görevini yapacağından veya bir bayan doğal olarak doğum yaptığında çalışamayıp annelik izni alacağından bu dönemleri borçlanma hakkı verilmiştir.

Biz bu borçlanmaya halkın anlayacağı şekilde “Sigortalılık süresi satın alma” diyebiliriz. Lâkin unutmamak gerekir ki, çalışarak ve prim ödeyerek emeklilik hakkı alma esas, borçlanarak prim günü satın almak istisnadır.

İşte bu istisnai borçlanma haklarından biri de Avusturya‘ya çalışmaya gelen Türk vatandaşlarının ve mavi kartlıların Türk vatandaşığında o dönem içerisinde Türkiye’de çalışma imkanı olmadığından kendilerine ve hanım eşlerine yurtdışındaki çalışma, bir yıla kadar olan işsizlik ve ev hanımlığı dönemlerini borçlanarak Türkiye’de hiç sigortalılığı olmadığı halde bu sigortalılığı satın alma ve şartları tamamladığında da aynı Türkiye’de çalışmış gibi emekli aylığı alma hakkıdır.

Avusturya’da yaşıyorum ve Türkiye’den emekli olmak istiyorum. İlk olarak ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım?

Türkiye’de sosyal güvenlik mevzuatı ve dolayısıyla sistemi çok sık değiştiğinden karmaşık bir hal almıştır. Bu değişiklerin takibini ancak bu konuda uzman olanlar yapabilmektedir. Hal böyle olunca vatandaşın başvurularda profesyonel hukuki yardım almadan doğru ve hak kaybı yaşamadan borçlanma yapma imkânı da olamıyor. Bu nedenle Türkiye’den yurt dışı borçlanma, askerlik ve doğum borçlanması yaparak emekli olmak isteyen vatandaşımız ile mavi kartlı insanımız SGK’nın 06.11.2018 tarihli 2018/38 sayılı Genelge ve 1 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişikliğini de nazara alarak öncelikle hangi sigortalılık statüsünde, hangi şartlarda en az borçlanma ile en optimal emeklilik hakkı elde edebilir bunun için konunun uzmanı olarak bizimle iletişim kurup bilgilenmelidir. 1 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişikliğinden dolayı daha önce Türkiye’de hangi statüde (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) sigorta girişi olursa olsun bu tarihten sonra yurtdışı borçlanma talebinde bulunulması halinde süreler Bağkur (4/b) kapsamında borçlandırılmaktadır. Bu konuda danışma hizmetimiz ÜCRETE TABİDİR.

Bu vatandaşlarımız bizimle irtibat kurup danışma hizmeti almadan önce şu bilgileri hazırlayıp bize bildirmeleri danışma hizmetini daha çabuk ve etkin kılacaktır;

 1. Ad, soyad ve gün, ay ve yıl olarak tam doğum tarihi,
 2. Türkiye’de çalışması olup olmadığı, varsa en son hangi sigortalılık statüsünde olduğu (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı)
 3. Varsa Türkiye’deki ilk sigorta girişi ve sigortalılık statülerinde geçen hizmetlerin toplam gün sayısı,
 4. Varsa erkek vatandaşlarımızın uzun süreli Türkiye’de askerlik hizmeti ve ne zaman olduğu (Dövizli askerlik değil)
 5. Avusturya‘ya gelinen ve ilk ikamet etmeye başlanılan tarih, (Bayanlar için çok önemli)
 6. Türkiye’de eski tarihli sigorta başlangıcı yoksa yurt dışında ilk sigortaya tabi olunan tarih ve niteliği (PV’dan -Pensionversicherungsanstalt- alınacak Avusturya hizmet cetvellerinden –Versicherungsdatenauszug- anlaşılır) (Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 21/2 maddesi gereğince Avusturya ilk sigorta girişi Türkiye için de ilk sigorta girişi olduğundan bu cetvel çok önemlidir)
 7. Mavi Kartlılar için Türk vatandaşlığından tam çıkış tarihi (Konsolosluklardan veya Türkiye’de Nüfus Müdürlüklerinden alınacak ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ ile tespit edilebilir. Veya Türk vatandaşlığından ÇIKMA belgesi varsa bu belgenin alındığı tarih)
 8. Mavi Kartlı bayan gurbetçilerimizin Avusturya vatandaşlığına geçtikten sonra çocuk doğumları olup olmadığı varsa çocukların doğum tarihleri.

Bu bilgilerle bize müracaat edildiğinde kişiye özel Türkiye’den emeklilik şartları, borçlanma yapabileceği süreler, ödemesi gerekli borçlanma miktarı v.s. konusunda vatandaşlarımız tarafımızca ücretsiz olarak bilgilendirilir.

Emeklilik şartlarımız tespit edilip karar verince ne yapmalıyız? Size hangi belgeler gerekli?

Emeklilik şartları tarafımızdan tespit edilip bilgilendirilen gurbetçimiz karar verdikten sonra Avusturya‘nın neresinde olursa olsun kendisinden alacağımız konsolosluk vekaletnamesiyle durumuna uygun aşağıdaki belgeleri bize gönderdiğinde hemen borçlanma işlemine geçilir ve o müvekkilimize bilgi verilir.

A) Erkek vatandaşlarımız için gerekli belgeler;

 1. Yurt dışı çalışmalarını gösterir Pensionversicherungsanstalt‘dan (PV) kurumundan alınacak güncel Avusturya hizmet cetveli (Versicherungsdatenauszug). Bu belgelerde ıslak imza veya ayrı bir onay aranmamaktadır.  Bu belgenin 1 Ağustos 2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma başvuruları için Türkçe’ye tercümesi ettirilmesi gerekmezken, bu tarihten itibaren başvuru yapanlardan belgenin Türkçeye’ye tercümesi ve tercümenin Türk konsolosluğundan tasdiki talep ediliyor..  Krankkasse’lerden alınan belgeler geçerli olmadığı gibi Österreichische Sozialversicherung (SV) Kurumundan alınan hizmet belgeleri Ağustos 2017’den itibaren SGK tarafından kabul edilmemektedir.
 2. Kendi nam ve hesabına çalışanlar (Selbstständigkeit) bu sürelerini borçlanacaksa  bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgeleri. Bu belgeler Türkçeye tercüme ettirilmedir.
 3. Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart Fotokopisi
 4. Türk/Avusturya Pasaport Fotokopileri (Varsa eski pasaport fotokopileri)
 5. Emeklilik işlemleri için Vekaletname (Konsolosluktan)

B) Bayan vatandaşlarımız için gerekli belgeler;

 1. Yurt dışı çalışmalarını gösterir Pensionversicherungsanstalt‘dan (PV) kurumundan alınacak güncel Avusturya hizmet cetveli (Versicherungsdatenauszug). Bu belgelerde ıslak imza veya ayrı bir onay aranmamaktadır. Bu belgenin 1 Ağustos 2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma başvuruları içinTürkçe’ye tercümesi ettirilmesi gerekmezken, bu tarihten itibaren başvuru yapanlardan belgenin Türkçeye’ye tercümesi ve tercümenin Türk konsolosluğundan tasdiki talep ediliyor. Krankkasse’lerden alınan belgeler geçerli olmadığı gibi Österreichische Sozialversicherung (SV) Kurumundan alınan hizmet belgeleri Ağustos 2017’den itibaren SGK tarafından kabul edilmemektedir.
 2. Avusturya’da  çocuk yetiştirme sürelerine (Kindererziehungszeiten) sigortalılık hakkı tanımadığından çocuk doğumları Türkiye için sigorta girişi kabul edilmez.
 3. Yurt dışındaki ev hanımlığı dönemlerini borçlanabilmek için Avusturya’ya geldikten ve 18 yaşını doldurduktan sonraki tüm ikametleri gösterir ikametgah belgeleri (Meldezettel-Meldebestätigung). Farklı farklı yerlerde (Gemeinde, Stadt) ikamet edilmişse tüm ikamet edilen nüfus idarelerinden alınmalıdır. Bu ikametgah belgeleri Türkçeye’ye tercüme ve Türk konsolosluğundan tasdik ettirilmelidir.
 4. Eski-Yeni Pasaport Fotokopileri
 5. Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart Fotokopisi
 6. Emeklilik işlemleri için Vekaletname (Konsolosluktan)

2- EMEKLİ MAAŞI NASIL BAĞLANIR? BUNUN İÇİN TÜRKİYE’YE GİTMEK GEREKİR Mİ?

Türkiye çalışmaları olanlarla Türkiye’de hiç çalışması olmayıp yurt dışı borçlanma işlemi biten ve borçlanma bedelini yatıranlar emeklilik şartlarını yerine getirmişlerse emekli aylığı bağlanması için SGK’ya müracaat etmek zorundadırlar. Bu işlem için kişi bizzat kendileri Türkiye’de SGK’ya başvurabilecekleri gibi Avusturya’dan da posta yolu ile başvuru yapılması mümkündür. Emekli aylıkları başvurulan ayı takip eden ay başından itibaren başlatılır.

Bu başvuru yapılmaz ise otomatik emekli aylığı bağlanmaz. Başvuru yapılmadan emekli aylığı bağlanamayacağından geriye dönük emekli maaşı istenemez.

Büromuz tarafından tespit edilen asgari prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartlarını dolduran vatandaşlarımız emekli aylığı bağlama (tahsisat) talebi için bize aşağıdaki belgeleri ulaştırmaları gerekmektedir;

 1. Pensionversicherungsanstalt‘dan (PV) kurumundan alınacak güncel Avusturya hizmet cetveli (Versicherungsdatenauszug). Bu belgenin Türkçe’ye tercümesi gerekmez. Bu belgenin başvuru tarihinden geriye doğru 3 ay içerisinde alınmış olması gerekir.
 2. Yaşanılan beldenin bağlı olduğu sosyal yardım kuruluşundan ikamete dayalı sosyal yardım (Sozialleistung) almadığına dair belge. Bu belge Türkçeye tercüme edilmelidir.
 3. Çoğu SGK’lar talep etmemekle birlikte talep halinde Avusturya’da serbest çalışma (Selbstständigkeit) nedeniyle vergi mükellefi olunmadığına (Steuerpflicht) dair bağlı olunan vergi dairesinden  belge. Bu belgeyi ilk etapta istemiyoruz. Ancak SGK bizden talep ederse temin edilmesi ve Türkçeye tercümesi gerekiyor.
 4. Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart Fotokopisi.

BU İŞLEMLER İÇİN BÜRONUZ NASIL ÜCRETLENDİRME YAPIYOR?

Yukarıda da açıkladığımız gibi yurt dışı, askerlik ve doğum borçlanmaları (sigortalılık satın alma) ve emekli aylığı bağlama işlemleri ayrı ayrı prosedürlere tabi. Ayrıca vatandaşlarımız bu yurtdışı, askerlik veya doğum borçlanma işlemini yaptığında şartları oluşmamış ise (Mesela yaşı dolmamış, yaşı dolsa bile yurt dışında çalışma ve ikamete dayalı sosyal yardım alma halinde) emekli aylığının bağlanması mümkün olmayacak ve gerekmeyecektir.

Bu nedenle vatandaşlarımızın Avusturya’daki ekonomik sıkıntılarını da gözönüne alarak büromuzca her iki işlem için ayrı ayrı fatura (Rechnung) karşılığı ücretlendirme yapılarak adil bir sistem uygulanmaktadır. Böylelikle yurt dışı,  askerlik/doğum borçlanmaları ile emekli aylığını bağlatma işleminden  sadece birini büromuzla yapanlar tek ücret ödemektedir.

Kısacası Türkiye’den yurt dışı borçlanma yolu ile emeklilik konusunda danışma hizmetimiz RANDEVU SİSTEMİYLE ÜCRETE TABİ olup büromuzca adınıza işlem yapıldığında ise borçlanma işlemleri için ayrı, emekli aylığı tahsisat işlemleri için ayrı ücret alınmaktadır.

Unutulmamalı ki, yanlış ve bilinçsizce bir borçlanma ile çok para yatırıp çok düşük emekli aylığı almaya mahkum olunulabilir. Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değsin.

Avusturya’nın neresinde olursanız olun bizlerle hafta içi mesai saatleri içerisinde +49 1522 4444405 nolu cep (WhatsApp dahil) numarasından veya web sayfamızdaki diğer iletişim yollarından irtibat kurabilirsiniz.

Av. Şerif Yılmaz