Türk nüfusuna bildirilmeyen evlilik, tanıma tenfiz davası ve ikinci evliliğin iptali

Nüfusa bildirilmeyen evlilik dolayısıyla yabancı mahkemedeki boşanma kararının tanınması da sözkonusu olmaz. Şayet evlilik ve boşanma halledilmeden ikinci evlilik yapılmış ise bu ikinci evliliğin iptali sözkonusudur..