NÜFUSTA KAYINBİRADERİM ÜZERİNE KAYITLI ÇOCUĞUMU GERÇEK BABASININ NÜFUSUNA NASIL KAYDETTİRECEĞİM?

Almanya’dan hanım bir vatandaşımız bize soruyor: 1985 yılından beri Almanya’da eşim Mustafa ile ikamet ederken 1995 yılında Türkiye’de bulunan kayınbiraderim Muhittin’i Almanya’ya aile birleşimi ile getirmek için kağıt üzerinde eşim Mustafa’dan boşanıp kayınbiraderim ile resmi nikah kıydık ve onu 1996’da Almanya’ya getirttik. Kayınbiraderim Almanya’da süresiz oturum gibi haklarını alabilsin diye hemen boşanma işlemini yapmadık. Ben gerçek eşim Mustafa ve çocuklarımla normal hayatımıza devam ederken 1999 yılında kızım Yıldız dünyaya geldi ve onu mecburen nüfusta evli göründüğüm kayınbiraderimin nüfusuna yazdırmak zorunda kaldık. Daha sonra kayınbiraderimle boşanıp gerçek eşimle yeniden nikah kıydım ancak kayınbiraderimin evlendiği eşi kızımın kendisine mirasçı olacağından bahsederek bu duruma karşı çıkıyor ve düzeltilmesini istiyor. Bu durumu nasıl
düzeltebiliriz?

NÜFUS KAYDI TASHİHİ (Düzeltilmesi) DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Durum gerçekten çok karmaşık hale gelmiş. Konunun önemi dolayısıyla ayrıntlı bir izahat yapmak gerekiyor. Burada ilk akla gelen kızınızın kayınbiraderiniz üzerindeki nüfus kaydındaki baba ismini düzeltilmesi davası olsa da bu çözüm olmayacaktır. Zira kızınız gerçek nüfus kaydında kayıtlı değildir, baba adı düzeltilse bile nüfusunun da asıl baba Mustafa’nın nüfusuna geçirilmesi gerekir. Diğer yandan bu tür bir nüfus düzeltmesi davası bile nihayetinde soybağının belirlenmesine bağlanacaktır.

SOYBAĞININ REDDİ DAVASINI KİMLER HANGİ SÜRE İÇERİSİNDE AÇABİLİR?

Dolayısyla yapılması gereken bir soybağının reddi davası açılmasıdır. Ancak bu dava sınırlı hak düşürücü sürelerde ve belirli kişilerce açılabilir. Bu davayı annenin yani sizin açma hakkınız bulunmuyor. Kural olarak davayı nüfusta kocanız olarak görünen Muhittin ile kızınız Yıldız açabilir. Baba olduğunu iddia edebilecek kişi olan gerçek kocanız Mustafa ise Muhittin’in dava açma süresi geçmeden önce ölmesi, gaipliğine karar verilmesi veya devamlı surette akıl hastalığı olması halinde açabilir. Nüfusta baba olarak görünen Muhittin bu davayı baba olmadığını öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde açmalı. Kızınız ise 18 yaşından küçük olduğu için ona kayyım atanması halinde kayyımın atandığının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yine bir içersinde veya bu yapılmamış ise kızınız Yıldız 18 yaşını doldurduktan itibaren bir yıl içerisinde bu davayı açması zorunludur.  Bu duruma göre evliliğin gerçek olmadığını, kayınbiraderiniz Muhittin’in baba olmadığını başından itibaren bildiğine göre öğrenme koşulu gerçekleştiğinden dava açma süresini çoktan geçirmiştir. Gerçek kocanız Mustafa’nın da bu davayı bu şartlarda açması mümkün olmadığına göre, en doğrusu dava açma süresini geçirmeyen kızınız Yıldız’ın 18 yaşını doldurur doldurmaz soybağının reddi davasını bir yıl içerisinde davalı olarak size ve nüfusta babası olarak görünen gerçekte amcası Muhittin’e karşı Türk aile mahkemesinde açmasıdır.

AÇILAN BU DAVAYI DAVALILARIN KABUL ETMESİ YETERLİ Mİ? NASIL İSPATLANMALI?

Kızınız tarafından açılan davada davalı olarak sizin ve kayınbiraderinizin davayı kabul etmesi yeterli değildir. Hakim gerekirse takdir hakkını kullanarak kan muayenesi, gen analizi isteyebilir. Ancak Yargıtay çocuk ana rahmine düştüğünde sizin ve kayınbiraderinizin herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın fiilen ayrı yaşandığınıza dair tanık beyanları bulunması halinde başkaca bir delil gösterilmeden de davanın kabul edilebileceğini bazı kararlarında belirtmiştir.

BU DAVA İLE HERŞEY HALLOLUR MU?

Herşey yolunda gitse ve davanız kabul edilse bile sorun çözülmemektedir. Zira davanın kabulü ile nüfusta görünen koca Muhittin ile kızınız arasındaki doğumla kurulan soybağı ilişkisi geçmişe etkili olarak ortadan kalkar, ancak kızınız baba yönünden nesepsiz hale gelir. Yani soybağının reddi kararıyla kızınız kendiliğinden genetik babasına bağlanmış olmaz. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince mahkeme kararıyla soybağı reddedilen çocuk, annesinin bekarlık hanesine , annesinin soyadı ve onun bildireceği (gerçek baba Mustafa) baba adıyla kaydolur. Kızınızın gerçek genetik babası Mustafa’ya bağlanabilmesi için onun tarafından tanınması ve onun nüfusuna geçirilmesi gerekir.   info@av-yilmaz.de

Av. Şerif Yılmaz

Not: Türkiye’deki her türlü hukuki sorununuzda bize ulaşıp hukuki yardım alabilirsiniz. Yazılı ve/veya sözlü danışma hizmetlerimiz RVG gereğince ücrete tabidir. 

Ayrıca konu hakkında bilgi için aşağıda linkini verdiğimiz videomuzdan da faydalanabilirsiniz.

Cookie Consent mit Real Cookie Banner