Av. Şerif Yılmaz

Yurtdışında Yaşayan Apartman Sahipleri de Ortak Giderleri Ödemek Zorundadır

Almanya´da oturuyorum, 2013 yılında Türkiye´den daire aldım. Ev boş duruyor, henüz oturmaya başlamadım. Buna rağmen benden yüksek miktarda aidat istiyorlar. Sitede çok az kişi oturuyor. Senede bir ay kalacağım. Buna rağmen senelik aidat ödemek zorunda mıyım? Yurtdışında yaşayanların Türkiye´de aidat ödeme zorunluluğu var mı? Kassel´den L.T. 

Vatandaşımız maalesef dairenin genel giderlerine, dairede otursa da, oturmasa da, daireyi boş olarak  tutsa da, yılda bir ay otursa da katılmak zorundadır.


Türkiye´de bu konu Kat Mülkiyeti Kanunu´nda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre „kat maliklerinden her biri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak, anagayrimenkulun sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla“ yükümlüdür. Vatandaşımız  daireyi boş tutması, kısa süreli oturması veya yurtdışında devamlı ikamet etmesi durumu değiştirmemektedir.

Bu masrafların yurt dışında oturanlara bildirilmesi sorun yarattığı için Tebligat Kanunu´na bu konuda özel kurallar konmuştur. Buna göre daire sahipleri (bağımsız bölüm sahipleri) Türkiye içinde bir adresi apartman yönetimi ve ortak giderlerle ilgili tebligatları almak üzere yöneticiye yazılı olarak bildireceklerdir. Bildirmedikleri veya bu adrese tebligat yapılamadığı takdirde, bu tebligat dairede fiilen oturan kişiye yapılır.Tebligat böylece daire sahibine yapılmış sayılır. Tebligatın bir örneği apartman girişindeki ilan tahtasına asılır. Şayet dairede oturan bulunmazsa, ilan tahtasına asılan tebligat örneği, daire sahibine yapılmış sayılır.

Böylelikle site veya apartman yönetimi bu vatandaşımızı temerrüde düşmüş olur ve ortak gider avansı/aidat bedellerini gerekirse icra yoluyla  faizi ile birlikte tahsil edebilir.

Av. Şerif Yılmaz/Osnabrück