YURTDIŞINDAKİ BOŞANMAMI TANITMADAN MAL ALIRSAM BUNDA BOŞANDIĞIM KİŞİNİN HAKKI OLUR MU? -Yurtdışında boşanan Türkiye’de bu kararı tanıtmazsa bile mal edinebilir mi? -Edindiği bu mal evlilik birliği malı sayılıp bölüşüme girer mi? Sorularına cevap verdiğimiz kısa videomuzun faydalı olması dileğiyle.. NOT: DANIŞMA HİZMETİMİZ RANDEVUYLA ÖNÖDEMELİ ÜCRETE TABİDİR.

YURTDIŞINDA BOŞANAN TÜRKİYE’DE TANIMA YAPMADAN MAL EDİNİRSE BU MAL BÖLÜŞÜME GİRER Mİ? -Yurtdışında boşanan Türkiye’de bu kararı tanıtmazsa bile mal edinebilir mi? -Edindiği bu mal evlilik birliği malı sayılıp bölüşüme girer mi? Sorularına cevap verdiğimiz kısa videomuzun faydalı olması dileğiyle.. NOT: DANIŞMA HİZMETİMİZ RANDEVUYLA ÖNÖDEMELİ ÜCRETE TABİDİR.  

EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE EDİNİLEN MALLARIN BÖLÜŞÜMÜ DAVASINI NE ZAMANA KADAR AÇABİLİRİZ? Boşanma halinde evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaştırılması davasını ne kadar süre içerisinde açmalıyız? Yurtdışında boşanma halinde zamanaşımı süresi hangi tarihten itibaren başlar? Sorularını kısa videomuzda cevaplandırmaya çalıştık. Faydalı olması dileğiyle.. NOT: DANIŞMA HİZMETİMİZ RANDEVUYLA ÖNÖDEMELİ ÜCRETE TABİDİR.  

EVLİLİK MALLARINDAN EŞE HİÇ MAL VERİLMEYEBİLİR Mİ? MALLAR İÇİN HANGİ ÜLKE HUKUKU UYGULANIR? Boşanma halinde evlilik mallarından diğer eş tamamen mahrum edilebilir veya alacağı azaltabilir mi? Paylaşıma konu mallar için hangi ülke hukuku uygulanır? Sorularını kısa videomuzda sizler için cevapladık. Faydalı olması dileğiyle.. NOT: DANIŞMA HİZMETİMİZ RANDEVUYLA ÖNÖDEMELİ ÜCRETE TABİDİR.  

BOŞANMA HALİNDE MAL PAYLAŞIMINDA BORÇLU EŞ MALI MI YOKSA PARASINI MI VERECEK?  Boşanma ile birlikte açılacak bir mal paylaşımı davası sonrasında borçlu olan eş paylaşıma konu malı mı verecek yoksa parasını mı? Ölüm halinde mal rejimi sonra erdiğinde alacaklı eş malın kendisine verilmesini isteyebilir mi? Kısa videomuzla bu sorulara cevap veriyoruz. Faydalı olması dileğiyle.. NOT: […]

EVLİLİKTE HANGİ TARİHE KADAR EDİNİLEN MALLAR PAYLAŞILIR, BÖLÜŞÜMDE ALACAKLI VE BORÇLU KİMDİR? Evlilik birliği içerisinde edinilen mallar için mal rejimi hangi hallerde ve hangi tarihte son bulur? Bölüşüm halinde bu mallar için alacaklı ve borçlu kimdir? Sorularının cevapları kısa videomuzda… NOT: DANIŞMA HİZMETİMİZ RANDEVUYLA ÖNÖDEMELİ ÜCRETE TABİDİR.

BOŞANMA HALİNDE BÖLÜŞÜME GİREN VE GİRMEYEN EVLİLİK MALLARI HANGİLERİDİR? Boşanma veya ayrılık kararı sonrası evlilik birliği içerisinde edinilen hangi mallar bölüşüme girer hangileri girmez? Tüm mallar eşler arasında yarı yarıya mı bölüşülür? Edinilmiş mal nedir? Şahsi mal nedir ve hangileridir? Faydalı olması dileğiyle.. NOT: DANIŞMA HİZMETİMİZ RANDEVUYLA ÖNÖDEMELİ ÜCRETE TABİDİR.

BORÇLUSU BAŞKA ÜLKEDE BULUNAN NAFAKA ALACAĞI NASIL TAHSİL EDİLİR? Alacaklısı bir ülkede (Ör: Türkiye, Hollanda gibi) borçlusu başka bir ülkede (Ör: Almanya, Avusturya gibi) bulunan nafaka alacaklarının nasıl tahsil edilebileceğini bu makalemizde izah etmeye çalışacağız. Daha önce web sayfamızda yayınladığımız videomuzda “NAFAKA KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANIMA VE TENFİZİ”ni izah etmiştik. Arzu edenler bu videomuzundan konu hakkında […]

YABANCI ÜLKEDEN ALDIĞIM NAFAKA KARARI TÜRKİYE’DE NASIL GEÇERLİ OLUR? Yabancı makamlar tarafından verilen nafakaya ilişkin kararlar, ve dahi sulhler nafaka borçlusunun Türkiye’deki malvarlığından tahsil edilmek üzere Türk mahkemesinde tenfizine karar alınmakla Türkiye’de geçerli bir nafaka kararı olarak kabul edilir. NOT: DANIŞMA HİZMETİMİZ RANDEVUYLA ÖNÖDEMELİ ÜCRETE TABİDİR.

TÜRK HUKUKUNDA EVLAT EDİNME ve YABANCI ÜLKE EVLAT EDİNMELERİNİN TÜRKİYE’DE TANINMASI Yabancı ülkelerde, o ülke hukuklarına göre verilen evlat edinme kararları Türk kamu düzeni ve hukukuna aykırı olmamak kaydı ile Türkiye’de tanınır. Konu hakkında genel bilgiler ve bunun için yapılması gerekenler kısa videomuzda.. NOT: DANIŞMA HİZMETİMİZ RANDEVUYLA ÖNÖDEMELİ ÜCRETE TABİDİR.